Kuzey Kafkasya’ya Genel Bakış

Kuzey Kafkasya tarih boyunca mücadele alanı olagelmiştir. Farklı medeniyetlerin sahip olmak istediği bölge, geçmişten gelen stratejik değerini artırmaya devam etmektedir. Özellikle SSCB döneminde, enerji havzalarının niteliği ve enerji nakil potansiyelinin yüksek oluşu itibariyle bu önem bir kat daha artmıştır. SSCB’nin dağılması sonrası Rusya topraklarında kalan Kuzey Kafkasya’da güven ve istikrar ortamının sağlanması için doğru politikalar geliştirebilmek adına bölgenin coğrafi ve beşerî özelliklerinin yanı sıra, jeopolitik ve jeostratejik kıymetinin doğru tahlil edilmesi gerekmektedir. Bölgeyi doğru analiz etmek, mevcut ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümü adına oldukça önemlidir. Bu amaçla, Kuzey Kafkasya’nın coğrafi ve beşerî özelliklerine değinerek, Rusya için ifade ettiği anlamlar üzerine durulacağız.