Uluslararasi Poli̇ti̇kada Suri̇ye Kri̇zi̇’ni̇n Küresel Ve Bölgesel Etki̇leri̇

2010 yılının son günlerinde Tunus’ta başlayan, daha sonradan “Arap Baharı” olarak adlandırılacak olan halk hareketlerinin, temelinde otoriter rejimlerde halkın taleplerinin karşılıksız kalması sonucu, aynı taleplerin yöntem değiştirilerek siyasi otoriteye iletilmesi yatmaktadır. Halk hareketlerinin domino etkisiyle Mısır, Libya ve Yemen’de benzer taleplerle meydana gelmesi neticesinde yönetimler değişmiş ancak 2011 yılında Suriye’de de başlayan olaylar günümüzde iç savaş halini alarak çalışmanın devamında yer vereceğimiz sebeplerle devam etmektedir.

Bu çalışmada, Suriye’nin genel yapısı ve jeopolitik önemi üzerinden yola çıkılarak, siyasal yönetim tarzının ve halk taleplerinin süreç içinde gelişimleri değerlendirilecektir. Suriye Krizi karşısında uluslararası politik çözüm önerileri ve krizin geldiği noktanın bölgesel ve küresel aktörlere yansıması analiz edilerek, barışın taraflarca mutabakat sağlanarak tesis edilmesi için öneriler sunulacaktır.